by
on
under
Permalink

Att äga en bostadsrätt

Att äga sin bostad är oftast ett i längden billigare alternativ. Det är naturligtvis en stor investering men räknas också som en bra investering om den görs med både hjärta och hjärna. Bostaden är något som vi alla återvänder till och många av oss lägger ner både tid och själ i att skapa ett hem som vi trivs i. Äger man sin egen bostad känns det ofta bättre att lägga ner både energi och pengar för en framtid och en miljö man vill ha.

Bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt är mycket av det goda samlat i ett hus, med fler invånare. Att äga sitt men ändå dela på ansvar och investeringar. Bostadsrättsägandet är oftast en inkörsport till att köpa eget hus och kanske den första lite större affären man gör i sitt liv, med banklån eller med hjälp av föräldrar.

Det är inte bara rättigheter och ett ägande man köper, självklart finns det skyldigheter i och med köpet av bostadsrätt. Tips inför köpet av din nya boendeform är bra att läsa på och fråga dina vänner och att ta hjälp av en kunnig mäklare eller firma som är specialiserad på bostadsrätter.

Skyldigheter och rättigheter

I Sverige finns en föreningsskyldighet där det noggrant följs stadgar, regler och turordningar, dessa gäller även för en bostadsrättsförening och det kräver att ägarna av bostäderna i föreningen är aktiva. Man kan vara aktiv som styrelsemedlem, eller ansvarig för en grupp med en viss uppgift och framför allt vara en aktiv medlem med allt vad det innebär till exempel gå på möten och vara uppdaterad på bostadsrättsföreningens aktuella frågor.

Läs gärna mer om rättigheter och skyldigheter i en bostadsrättsförening.

Gemenskap och ekonomisk vinning

För de flesta är ägandet av en bostadsrätt ett ekonomiskt boende, ett socialt boende med delat ansvar och stor gemenskap samtidigt som det är en investering för din egen framtid. En bostadsrätt kommer mest troligt inte att sjunka i värde utan att öka. Detta kan göra att du vid rätt tillfälle kan göra en bra förtjänst när du väljer att sälja den. Samtidigt så behöver du kanske köpa något annat dit pengarna kommer att gå.