by
on
under ,
Permalink

Att vara med i en bostadsrättsförening

Att vara med i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med alla andra som bor och har lägenheter i den föreningen äger och förvaltar de fastigheter som ni har i ert bestånd. Sitter du med i styrelsen så är du säkert bekant med allt som det innebär med en förening av detta slag. Det kan vara mindre ärenden som ska behandlas och det kan vara fråga om större renoveringar av fastigheterna.

En styrelse har det övergripande ansvaret av föreningen och dess arbete. En styrelse och en förening kan inte ha koll på allt som har med fastigheter att göra utan många gånger så gäller det att ta in hjälp utifrån då det gäller köp av produkter som lås, säkerhet, beslag och inredning till fastigheter. Det kan vara så att lås till ytterdörrar behöver bytas och det är svårt att avgöra vad som är den bästa lösningen för er bostadsrättsförening. Då är det en fördel att anlita experter som kan detta och att flera lösningar presenteras så man kan välja det som passar bäst.

Ibland så är det större ingrepp på fastigheter som behöver fattas beslut om. Dessa beslut tas på den årsstämma som årligen genomförs av föreningen. Det kan vara fråga om stambyte i hela fastigheten. Här så gäller det att alla berörda parter, alltså de boende får information om detta och när stambytet ska genomföras. Färskvatten kan dras upp i trapphus som kan användas till matlagning och morgonbestyr. Det gäller också att se till så det finns tillgång till sanitetslokaler under byggtiden. Det går att ställa upp baracker med toalett- och duschmöjligheter under tiden som badrum är ur funktion.