by
on
under , ,
Permalink

Renovera fasaden

Renovering är inte bara något som tar plats på insidan av huset. Fasaden kan mycket väl också komma ha behov av en och annan renovering. Vad man bör eller ens kan fixa beror dock på vilken typ av fasad man faktiskt har.

Träfasad

Träfasaden är den som kräver mest underhåll rent allmänt. Men det är också den fasad som kan varieras mest. För denna typ av fasad är det viktigt att man regelbundet tvättar den och målar om den när färgen början visa tecken på flagor. Vid ommålning bör man även se efter om några av plankorna behöver bytas ut på grund av röta eller insektsangrepp. Träfasaden tillåter även flest möjligheter för dekoration då det är väldigt enkelt att fästa saker på träet. Vare sig man vill sätta upp blomlådor under fönstren eller montera upp några snygga fasadsymboler, kommer en träfasad att kunna ge den möjligheten.

Putsad fasad

En putsad fasad är inte i behov av lika mycket underhåll som en träfasad. I de flesta fall räcker det att tvätta av den emellanåt och kanske även måla om den om man ser tydliga brister i färgen. Det blir dock betydligt jobbigare när en putsad fasad spricker. Mindre sprickor går att hantera själv, men större skador kan resultera i att hela sidan av huset måste putsas om. Och det är verkligen inte ett jobb för lekmannen.

Tegelfasad

Tegelfasaden är den direkta motsatsen till träfasaden då den kräver absolut minst underhåll men är också den fasad som går att variera minst. Underhållet består mer eller mindre bara av rengöring vid behov. Den enda risken med en tegelfasad är egentligen frostsprängningar. Dessa uppstår när vatten tar sig in i teglet och sedan fryser. Detta kan då betyda att man måste byta ut en tegelsten, men är något man kan fixa själv.