by
on
under , , ,
Permalink

Riva och bygga nytt

I vissa fall så kanske är den fastighet som man köpt i så dåligt skick att det inte är värt att renovera den utan det bästa är att riva och bygga nytt. Det är alldeles för stor kostnader som uppstår i samband med en renovering av en äldre fastighet att det blir inte lönsamt. Då är rivning det bästa alternativet.

Det kan vara så att man hittat ett drömläge men där inte byggnaden på den tomten är i det skick som man hade önskat sig. En vacker utsikt kan man sällan bygga om så därför så kan enda alternativet vara att riva de befintliga byggnaderna och börja om på nytt. Det första man ska ansöka om är ett rivningslov, detta gör du hos byggnadsnämnden i din kommun. Ibland kan det räcka med en anmälan till byggnadsnämnden.

När rivningslovet är godkänt så kan rivning påbörjas, idag så försöker man att återvinna så mycket man bara kan från den fastighet som rivs. Det är viktigt att en rivning sker säkert och effektivt. Det är en stor fördel att anlita en firma som river med rättmätiga maskiner och verktyg. Det finns idag bra verktyg för demolering och återvinning som är enkla att använda. Det finns garanterat saker som ni kan hjälpa till med på plats.

När allt är rivet så är det dags att bygga upp något nytt, nu blir det till att planera detta och ansöka om bygglov. Det får vi lov att återkomma till i en annan artikel. Lycka till med rivningen av er fastighet.