by
on
under ,
Permalink

Rot-avdrag

När du renoverar ditt hus har du möjlighet att utnyttja ett så kallat rot-avdrag om du anlitar arbetskraft till hjälp och vi ska här försöka förklara lite mer om detta. 

painting house outdoor _

Det finns några villkor du måste uppfylla om du ska ha möjlighet att utnyttja rotavdraget. Det gäller att du har koll på vad som ska uppfyllas tillsammans med den hantverkare du anlitar. Man kan söka rotavdrag för underhåll, tillbyggnad, ombyggnationer och reparationer av den bostad du äger. Det är viktigt att veta att du inte kan söka det om det gäller ett nybygge av hus eller om du gör en om- eller tillbyggnad under de första fem åren sedan huset färdigställdes.Du kan gå in på skatteverkets hemsida och se till att du uppfyller de krav som ställs och hur mycket avdrag du kan göra baserat på din inkomst.

Den hantverkare du sedan anlitar måste ha F-skattesedel och det är företaget som sedan ansöker om rotavdraget åt dig. Hantverkaren gör sedan avdraget direkt på din faktura och när du betalat din del av det hela så begärs en utbetalning från skatteverket på resterande belopp, vilket gör det mycket lätt för dig som kund. Det är viktigt att veta att du kan dra av max 30 % av arbetskostnaden och att det sammanslagna beloppet du maximalt kan ta ut per år på rut- och rotavdrag tillsammans är 50 000 kronor.