by
on
under , ,
Permalink

Vanliga fel i badrummet

Alla har vi säkert upplevt ett eller annat besvär med badrummet och allt som finns där. Här ska vi ta en titt på några av de vanligaste felen och vad man kan göra åt dem.

Dålig avrinning

Att vattnet helt plötsligt försvinner väldigt långsamt ned i avloppet är ett väldigt vanligt besvär. Men mest troligt har detta skett väldigt gradvis och det är först när det nått ett viss stadium som man faktiskt blir medveten om det. Gäller det handfat ska man ju först och främst kolla vattenlåset och om något har fastnad där. I duschen är det vanligtvis hårmassor som byggts upp och inte rensats bort. Kan man utesluta dessa kan det behövas göra en mer grundlig genomsökning med kamera. Detta kan hitta problemet även om det sitter många meter bort från själva badrummet.

Dålig lukt

Känner man att det börjar lukta illa i badrummet är det första man ska kolla golvbrunnen. De flesta gånger är det en dåligt rengjord brunn som är boven i detta drama. Finner man dock att det är rent där, och om man inte känner lukten ännu tydligare när man kommer i närheten av golvbrunnen kan det istället vara lukten av mögel man känner. Gå då noga igenom badrummet för att se om det finns sprickor i fogar eller vid lister där fukt kan ha tagit sig in. Kan man hitta möglet kan det tas bort med saneringsvätska. Men man kan också behöva ta dig någon som undersöker mer grundligt så att man faktiskt eliminerat problemet hel och det inte sitter kvar djupare in.

Droppande kran

Har man en kran som inte håller helt tätt oavsett hur hårt man skruvar åt den kan detta bero på antingen att den är sliten, håller på att kalka igen eller en kombination av båda. Moderna kranar är ganska enkel att fixa själv. Allt man behöver är att följa dessa enkla steg så har man inom kort en fungerande kran igen.

Gammalt tätskikt

Ett badrum sägs ha en livslängd på cirka 30 år, därefter är det hög tid att byta. Men ett badrum är alltid en riskkonstruktion eftersom det rinner vatten i väggar och golv samt att du sköter din hygien där med dusch och badkar. Äldre tätskikt har ingen garanti för att vara täta och bor du i ett hus med ett gammal badrum kan det vara en god idé att planera in en badrumsrenovering. Är du orolig över badrummet och risken för vattenskada kan du skydda dig genom att använda badkar eller duschkabin med ett rör som går direkt från utloppet till golvbrunnen, då spills minimalt med vatten på väggar och golv.